مرجع آموزش نرم‌افزارهای مکانیک
آموزش آباکوس ، کتیا ، 3DVIA و...