نرم‌افزار آباکوس

آموزش طراحی بهینه چهارپایه توسط ماژول Optimization آباکوس

آموزش طراحی بهینه چهارپایه توسط ماژول Optimization آباکوس

اگر روند طراحی قطعات مهندسی در سال‎های اخیر را دنبال کرده باشید، اثری قوی از فرآیند بهینه‎سازی در طراحی را خواهید یافت. شاید شما هم به این نکته توجه کرده باشید که در دنیای کنونی با رشد پرشتاب علوم فنی... بیشتر بخوانید

کاربرد Predefined Field در آباکوس

کاربرد Predefined Field در آباکوس

شاید شما نیز با مسائلی مواجه شده باشید که در آن پیش از شروع تحلیل، باید اثر میدان دمایی یا تنش اعمال شده در مراحل پیشین به قطعه مورد نظر را در نظر بگیرید؛ و یا قصد تحلیل برخورد میان یک قطعه با سرعت او... بیشتر بخوانید